Ošetrenie koreňových kanálikov

Zub so zapálenou dreňou bolí. Na výber sú dve možnosti – endodontické ošetrenie zuba (ošetrenie koreňových kanálikov) alebo jeho extrakcia, pričom extrahovaný zub nie je vždy možné nahradiť implantátom. Navyše implantát nikdy nezrastie s ďasnom, teda vnútorné prostredie organizmu je po celú dobu existencie implantátu iritované baktériami. To môže okrem iného viesť k vyvrhnutiu implantátu. Endodontické ošetrenie zuba je aj v dnešnej dobe moderným a miestami nenahraditeľným liečebnym postupom.

 

 

Endodonticky ošetrený zub má oproti implantátu nesporné prednosti :

  • organizmus vníma takto ošetrený koreň zuba ako vlastné tkanivom a nesnaží sa ho odvrhnúť. Jedná sa takpovediac o autoimplantát.
  • Ďasno je s koreňom prirodzene spojené, vnútorné prostredie organizmu je oddelené a tak chránené pred vonkajším prirodzeným spôsobom.

Pri endoterapii je infikovaný obsah kanálikov odstránený, následne opracovaný do tvaru, ktorý umožňuje hermetické utesnenie kanálika a napokon definitívne zaplnený koreňovou výplňou.

  • Ošetrenie vykonávame v lokálnej anestéze, čím je bolesť eliminovaná na minimum.
  • Používame techniky ošetrenia vyžadujúce len jednu návštevu ambulancie.
  • Neustále modernizujeme prístrojové a nástrojové vybavenie pre endodonciu, s cieľom znížiť riziko komplikácií a zvýšiť úspešnosť terapie.