O nás

Poskytujeme komplexnú stomatologickú starostlivosť, hlavne:

  • terapiu parodontitídy a dentálnu hygienu
  • endodontickú terapiu (ošetrenie koreňových kanálikov)
  • estetickú stomatológiu (výplne vo farbe zubov, bielenie, keramické fazety a korunky)
  • moderné protetické riešenia tam, kde nie je možné zaviesť implantáty
  • dôkladné preventívne prehliadky a cielené vyšetrenia za pomoci rádioviziografie, intraorálnej kamery
  • používame efektívne metódy metódy ošetrenia za pomoci najmodernejšieho prístrojového vybavenia
  • dôraz kladieme na prevenciu a dlhodobo udržateľný výsledok ošetrenia