Cenník

 

Poskytujeme ošetrenie na priamu platbu bez spoluúčasti zdravotných poisťovní.

                            Cenník je orientačný. Presnú cenu vieme určiť až na základe vyšetrenia.

 

Preventívne vyšetrenie

30 €

Cielené vyšetrenie

30 €

Kontrolné vyšetrenie

10 €

Platená pohotovosť počas víkendov a sviatkov

(pripočítava sa k cene ošetrenia)

100 €

Komplexné RTG vyšetrenie

30 €

 

Lokálna anestézia

10 €

 

Výplne (*plomby)
Skloionomérna výplň mliečneho zuba                                       30 €
Skloionomérna výplň stáleho zuba

60 €

Supragingiválna fotokompozitná výplň zuba 1 až 5

70 €

Supragingiválna fotokompozitná rekonštrukcia zuba 1 až 5

105 €

Supragingiválna fotokompozitná výplň molára

80 €

Supragingiválna fotokompozitná rekonštrukcia molára

120 €

Doplatok za subgingiválnu preparáciu

30 €

 

Endodontické ošetrenie
Endodontické ošetrenie jedného koreňového kanálika

90 €

Reendodontické ošetrenie jedného kanálika

120 €

 

Dentálna hygiena a liečenie parodontitídy
Profesionálna dentálna hygiena                   (každých 30 min)

30 €

Inštruktáž s 1 pomôckou dentálnej hygieny

15 €

 

Korunky
Kovokeramická korunka

210 €

Celokeramická korunka

320 €

Celokeramická fazeta

320 €

Celokeramická inlay alebo overlay

320 €

Zirkónová korunka

320 €

 

Podmienky poskytovania záruky pre pacienta:

  • raz ročne absolvuje preventívnu prehliadku s diagnostickým RTG vyšetrením
  • zistená hodnota indexu krvácania ďasien (tzv. PBI) je nižšia než 20
  • netrpí bruxizmom (t.j. denným/nočným škrípaním zubov)